Το cross-docking είναι ο πιο ευθύς τρόπος διαχείρισης/διάθεσης προϊόντων.Μειώνει τους χρόνους αποθήκευσης και τη συλλογή παραγγελιών αλλά απαιτεί σημαντική υποστήριξη από πληροφοριακά συστήματα, προσεκτικό σχεδιασμό και άψογη συνεργασία των εμπλεκομένων

Η εφαρμογή αυτού του συστήματος απλοποιεί σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα αφού βασικός στόχος είναι η αποστολή των προϊόντων την κατάλληλη στιγμή.

H Άνοδος Logistics βελτιστοποιεί την όλη διαδικασία προς όφελος σας.

Όραμα της ΆΝΟΔΟΣ Logistics

Να γίνουμε ο βέλτιστος συνεργάτης για κάθε επιχείρηση, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ανταγωνιστικά κόστη.

Διαρκής εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών , επενδύοντας τόσο σε πιστοποιημένο και έμπειρο προσωπικό όσο και σε τεχνολογικά εξελιγμένη υλικοτεχνική υποδομή , αυστηρά συμμορφωμένη στα πρότυπα της παρούσας νομοθεσίας, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη.

Quality Of Service (QoS):

Υλοποιώντας ένα ποιοτικό σύστημα διαχείρισης (MS) σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 : 2000 και κατανέμοντας τους απαραίτητους πόρους καλύπτουμε πλήρως τις υποκειμενικές προσδοκίες των πελατών μας.

Τυποποίηση διαδικασιών:

Κάνοντας χρήση του feedback από συνεργάτες και πελάτες, και διαρκώς αξιολογώντας KPIs ,βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας

Επιπλέον, παρακολουθώντας στενά την ροή και την ποιότητα των υπηρεσιών, ενεργούμε αποτρεπτικά λύνοντας έγκαιρα τα διαφαινόμενα προβλήματα, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση σας

4th Party Logistics (4PL):

Σε αντίθεση με τους παροχείς 3PL, αναλύουμε όλη την κλίμακα της εφοδιαστικής σας αλυσίδας και τη βελτιστοποιούμε. Ενσωματώνουμε όλα τα στάδια στο σύστημα διαχείρισής μας και δίνουμε απευθείας πρόσβαση σε εσάς.

Διαχειριζόμαστε τα αποθέματα σας, σε αντίθεση με τις 3PL, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας (IT Solutions) και εξασφαλίζοντας διαχείριση του κινδύνου και της ασφάλισης.

Επενδύοντας στο Μέλλον των Logistics

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Με συνεχείς αναβαθμίσεις του τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και επενδύσεις σε συστήματα ασφάλειας, η υποδομή της Ανοδος γίνεται το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.
Περισσοτερα...