Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός

Ράφια

Ράφια βαρέως τύπου (παλετών & υπερβαρέας φόρτωσης)

Ράφια Ελαφρού Τύπου ιδανικά για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες αποθήκευσης μικρού και μεσαίου μεγέθους αντικειμένων.

Εξειδικευμένα Οχήματα και ράμπες

Ανυψωτικά μηχανήματα RECHTRAC

Ηλεκτρικά clarcs.

Πετρελαιοφόρα clarc βαρέως τύπου

Ηλεκτρικά παλετοφόρα.

Ράμπες φόρτωσης - εκφόρτωσης

Πακετοποίηση – Συρρικνώσεις

Μηχανή συρρίκνωσης τύπου L, με ξεχωριστό φούρνο συρρίκνωσης για συσκευασία προϊόντων με μέγιστες διαστάσεις 560x430x230 mm και ταχύτητα παραγωγής μέχρι 1200 συσκευασίες/ώρα.

Τσερκομηχανή σταθερής τάνυσης