Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός

Η δέσμευση μας για προστασία των συμφερόντων κάθε πελάτη, επιβεβαιώνεται απο τις επενδύσεις τόσο σε υλική υποδομή όσο και στην επιλογή του κατάλληλου προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Εξοπλίζοντας τις εγκαταστάσεις μας με βιομηχανικό σύστημα πυροπροστασίας.
  2. Πλήρες σύστημα προστασίας από κλοπή με ενσωματωμένου αισθητήρες και cctv που επιβλέπεται κεντρικά όλο το 24ωρο.
  3. Μόνιμη 24ωρη φύλαξη
  4. Συνεγασία με εταιρία Security για συχνή χρονικά άτακτη (και ουσιαστικά μη προβλέψιμη) επίβλεψη του χώρου